rachael-gorjestani-XlA2994Txhw-unsplash

Werkwijze

U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts om een afspraak te maken op mijn spreekuur, maar het mag natuurlijk wel. Bij voorkeur maakt u de afspraak digitaal, waarbij ik u verzoek om kort de reden van uw afspraak te benoemen. Tevens vraag ik u een korte vragenlijst in te vullen. Dit in verband met mijn voorbereidingen voorafgaand aan het eerste consult.

Het eerste consult zal ongeveer 1 uur duren. Hierin zal uw vraag uitvoerig worden besproken en aandacht worden besteed aan uw medische voorgeschiedenis, welbevinden, leefstijl en voedingspatroon. Om een adequaat advies te kunnen geven, vraag ik u vóór de eerste afspraak onderstaande informatie (indien van toepassing) bij voorkeur digitaal toe te sturen. Als dit niet lukt, kunt u de gegevens ook meenemen naar het eerste consult;

  • medicatie overzicht
  • recente bloeduitslagen
  • brieven van medisch specialisten die relatie hebben met uw lichamelijke klacht
  • eventueel een verwijsbrief van uw huisarts/medisch specialist
  • voedingsdagboek van 3 dagen

Zo nodig zal er aanvullend onderzoek plaatsvinden in de vorm van lichamelijk onderzoek, bloed-, ontlastings- en/of urine onderzoek. Soms kan dit aanvullend onderzoek via uw huisarts aangevraagd worden. Wanneer dit niet lukt, kan aanvullende diagnostiek aangevraagd worden via een laboratorium waar ik mee samenwerk. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden, waarvan u vooraf een kostenopgaaf ontvangt. U betaalt de kosten hiervan zelf rechtstreeks aan het laboratorium. Indien er reden voor is, zal (met uw toestemming) overleg plaatsvinden met uw huisarts of behandelend specialist.

Wanneer alle uitslagen binnen zijn, wordt een behandelplan opgesteld. Bij het opstellen hiervan wordt vanuit verschillende invalshoeken naar uw klacht gekeken. Het behandelplan zal tijdens het tweede consult met u worden besproken. Naast een uitgebreid voedings-en leefstijladvies, zal ik indien nodig ook voedingssupplementen adviseren.

Mocht u vragen hebben of twijfelt u over het maken van een afspraak?

U kunt mij een bericht sturen of telefonisch contact met mij opnemen om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts om een afspraak te maken op mijn spreekuur.