Klachtenregeling

Madelène Kuipers is lid van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). De MBOG heeft om de kwaliteit van de praktijkuitoefening te bewaken en te bevorderen naar haar leden toe zogenaamde gedragsregels opgesteld. Ieder lid dient zich aan deze gedragsregels te houden. De MBOG is onderdeel van deStichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.

Mocht uals patiënt van mijn praktijk een klacht hebben over de zorgverlening, dan kunt u dit in eerste instantie met mij bespreken, zodat gezocht kan worden naar een oplossing. Als dat niet leidt tot de oplossing van uw klacht, dankunt u contact opnemen met de MBOG, die u – indien nodig – zal doorverwijzen naarde Geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G).Deze Geschillencommissiedraagt zorg voor de klachtenbehandeling conform de landelijke klachtregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve / Complementaire behandelwijzen.

Voor meer informatie zie website S.C.A.G.