Overgewicht - Obesitas - Bariatrische Chirurgie

Ruim 50% van de Nederlandse volwassen bevolking heeft overgewicht, waarvan iets meer dan 10% ernstig overgewicht, ook wel obesitas genoemd. Iedereen weet dat een ongezond eetpatroon en te weinig bewegen kan leiden tot overgewicht. Echter, er zijn nog vele andere oorzaken die overgewicht of obesitas kunnen veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn erfelijke aanleg, medicatiegebruik, stress, weinig slaap, een verstoring in de hormoonbalans etc. Het is bekend dat mensen met overgewicht meer risico lopen op andere ziektes zoals suikerziekte, een hoge bloeddruk, infecties en kanker. Uit onderzoek is gebleken dat bij 10-15% gewichtsafname gezondheidsrisico’s reeds duidelijk afnemen. Afvallen en vasthouden van een gezonder gewicht is haalbaar, zeker als het lukt om gunstige aanpassingen in de leefstijl vast te houden. Dit klinkt makkelijk maar is lastig en voor veel mensen een enorme uitdaging. Graag geef ik advies en begeleiding op maat om dit doel te bereiken. Zo nodig zal ik doorverwijzen naar een collega-professional als intensievere begeleiding wenselijk is.

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van patiënten voor-en na een bariatrische ingreep, zoals een gastric sleeve of een gastric bypass (maagverkleiningen). Ondanks dat veel patiënten baat hebben bij fors gewichtsverlies met hulp van een operatie, zie ik met regelmaat de keerzijde. Met name het optreden van vitamine-tekorten, vermoeidheid, dumping en maag-darmproblemen zijn veel voorkomende klachten. Met name als u klachten of vragen heeft die in relatie staan tot vitaminen-, mineralen of voedingstekorten kunt u bij mij terecht. Soms is het nodig om eerst aanvullend onderzoek te verrichten, waarvoor ik zal verwijzen naar een ziekenhuis met expertise op dit gebied.