Overige klachten

Als u andere klachten heeft, waarvan u zich afvraagt of aanpassing in uw voedingspatroon of leefstijlpatroon zinvol zou kunnen zijn, kunt u contact met mij opnemen voor overleg. Hierbij kunt u denken aan bv gewrichtsklachten, hoofdpijn, slapeloosheid, terugkerende blaasontsteking etc. Gezien mijn achtergrond als huisarts heb ik een brede medische basiskennis, inmiddels aangevuld met de nodige kennis op het gebied van voeding en leefstijl. Neem gerust contact op voor advies. U moet zich goed realiseren dat het succes van de behandeling mede afhankelijk is van uw eigen bereidheid en motivatie om veranderingen in uw voeding en leefstijl door te voeren. Graag wil ik u hierbij ondersteunen en coachen. Ik zal zelden medicatie voorschrijven maar indien nodig wel (tijdelijk) supplementen adviseren.

Mocht u vragen hebben of twijfelt u over het maken van een afspraak?

U kunt mij een bericht sturen of telefonisch contact met mij opnemen om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.